Den finländska innovativa designen lämpar sig tack vare den tidlösa formen som värmekälla också i krävande hem. Ceraheat ger en mjuk riktad värme i hemmet där du behöver den - utan att ge avkall på stilfullheten.

Med Ceraheat-värmaren kan du njuta av terraslivet från tidigt på våren till sent på hösten. Förläng terrassäsongen eller gör din inglasade balkong till ett trivsamt extra rum som du kan använda nästan året runt. Ceraheat är en bekväm värmelösning också i garaget och ger önskad tilläggsvärme i växthus och vinterträdgårdar.

När det gäller att hitta användningsändamål för Ceraheat-värmaren är den enda begränsningen din fantasi. Ceraheat kan användas i din stadsbostad, i villans trädgård, på sommarstugan... Värmen finns till din användning där det finns tillgång till ström. Den är lätt att använda, bara att vrida på strömbrytaren och nästan genast sprids en behaglig värme.

Tack vare den stilfulla och moderna designen fungerar Ceraheat-värmaren och som ett snyggt inredningselement. Välj bland färgalternativen det som passar din stil bäst.

Ceraheat är en säker värmekälla som lämpar sig för många olika utrymmen i hemmet, både inomhus och utomhus:

 • på verandan, balkongen
 • terrassen, pation
 • i grönrummet, vinterträdgården
 • garaget
 • förrådet
 • hobby- och arbetsrummet
 • badrummet, omklädningsrummet
Ceraheat är en stabilt konstruerad och säker värmelösning också för krävande professionellt bruk

Uppvärmningsmöjligheterna med en keramisk infraröd värmare som producerar förmånlig och snabb värme är nästan obegränsade. Ceraheats mjuka riktade värme ökar arbetseffektiviteten och sparar energi inom handel, logistik- och lagerverksamhet, industri och jordbruk.

Ceraheat-värmaren ger behövlig tilläggsvärme på ett effektivt sätt till olika ställen, och tillgodoser såväl kundernas som de anställdas behov. Ceraheat är en utmärkt lösning också för krögare, när man inom restaurangverksamheten vill förlänga terrassäsongen.

Tack vare sin funktionsprincip och funktionella design lämpar sig Ceraheat-värmaren för ett otal offentliga utrymmen och för industrin:

 • terrasser, balkonger
 • restauranger, butiker
 • grönrum
 • offentliga byggnader
 • industriutrymmen, kontorsutrymmen, arbetsutrymmen
 • lagerutrymmen
 • jordbrukets produktionsutrymmen och processindustrins produktionslinjer