Märkbar inbesparing i värmekostnaderna - riktad värme när du behöver den

Ceraheat-värmaren hämtar snabbt riktad värme när du behöver den. Inbesparingar uppstår när hela utrymmet inte ständigt behöver värmas upp - fastighetens grundvärme kan hållas låg och vid behov höjer man den snabbt till önskad nivå.

Värmeregleringen i rummen sker bekvämt och lätt med en vanlig rumstermostat. Den infraröda värmen som Ceraheat-värmaren alstrar gör att rummet snabbt känns varmt, och värmestrålningen är mjuk och jämn. En Ceraheat-värmare kan värma upp ett 15 m2 stort utrymme beroende på utrymmets omständigheter.

Ceraheat-värmaren är brandsäker och fuktbeständig - en tillförlitlig värmekälla i de mest varierande omständigheter

Ceraheat-värmaren kan användas både ute och inne, på dammiga ställen och i fuktiga utrymmen - skyddsklassen IP54 garanterar att den är skyddad mot damm och stänkvatten. Värmaren är konstruerad och tillverkad av material som gör den rostfri, ljudlös och luktfri. Ceraheat behåller sin funktionsförmåga i varierande förhållanden, även i temperaturer lägre än 0C.

Ceraheat är brandsäker, eftersom damm och smuts inte antänds eller bränns fast på värmemotståndets yta. Värmaren har ingen glödtråd och den skapar ingen gnistbildning. I Ceraheat Classic-modellen kan temperaturen stiga till högst +225 oC, vilket garanterar en behaglig arbetsatmosfär i närheten av värmaren. Ceraheat TC-modellens yttemperatur stiger till högst +90 oC, och den fyller kraven i myndigheternas elsäkerhetsbestämmelser för skyddsklassen och yttemperaturen.

Ceraheat-värmaren är försedd med ett avancerat och hållbart keramiskt värmemotstånd. Som värmekälla fungerar ett strömledande metalloxidskikt som är skyddat av härdat glas, vilket är ytbelagt med nanoteknologi. Den är inte känslig för korrosion och inte heller för luftföroreningar. Den är lätt att hålla ren, eftersom värmeelementets yta är slät och jämn.

Stilfull finländsk design - lätt att montera i taket eller på väggen

I formgivningen av Ceraheat-värmaren har man ända från början beaktat inredningsaspekterna. Tack vare det keramiska värmeelementet avger Ceraheat inte det röda ljus som är typiskt för många infraröda värmare. Tack vare den stilfulla och enkla ytbeläggningen samt den moderna designen smälter Ceraheat-värmaren utmärkt in i den övriga inredningen.

Basfärgen på värmarnas ram är grå (RAL 7038). Det finns även att få ramar som är vita eller svarta. Strålningsytans färgnyanser är grå och svart, välj den färg som passar din stil.

Fördelarna med Ceraheat-värmaren i jämförelse med traditionella motståndsvärmare

I avvikelse från värmestrålningen som produceras av ett vanligt värmemotstånd, är värmestrålningen som produceras av Ceraheat-värmaren långvågig. Ceraheat-värmen värmer med andra ord inte upp luften, utan föremål och människor som den är riktad mot.

Den långvågiga infraröda strålningen skapar snabbt en känsla av värme. Den infraröda värmen strålar mjukt och jämnt, en Ceraheat-värmare kan värma upp ett 10 - 15 m2 stort rum. Ceraheat är helt ljudlös - och avger inte några ljud som orsakas av termisk expansion.